ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوندو بین و باشد کاراکترها در طول

:domain در دسترس نیست

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

ویژه
.site
73,000تومان
فروش
.xyz
169,000تومان
.info
289,000تومان
فروش
.com
649,000تومان
فروش
.shop
186,000تومان
ویژه
.sbs
73,000تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.site ویژه
73,000تومان
1 سال
1,450,000تومان
1 سال
1,520,000تومان
1 سال
.sbs ویژه
73,000تومان
1 سال
245,000تومان
1 سال
245,000تومان
1 سال
.cfd ویژه
73,000تومان
1 سال
505,000تومان
1 سال
505,000تومان
1 سال
.fun ویژه
73,000تومان
1 سال
721,000تومان
1 سال
721,000تومان
1 سال
.space ویژه
73,000تومان
1 سال
740,000تومان
1 سال
740,000تومان
1 سال
.pw ویژه
151,000تومان
1 سال
620,000تومان
1 سال
620,000تومان
1 سال
.com فروش
649,000تومان
1 سال
639,000تومان
1 سال
639,000تومان
1 سال
.net فروش
791,000تومان
1 سال
771,000تومان
1 سال
771,000تومان
1 سال
.org فروش
588,000تومان
1 سال
720,000تومان
1 سال
720,000تومان
1 سال
.co
643,000تومان
1 سال
1,425,000تومان
1 سال
1,425,000تومان
1 سال
.ir
32,900تومان
1 سال
32,900تومان
1 سال
32,900تومان
1 سال
.lol جدید
179,000تومان
1 سال
999,000تومان
1 سال
999,000تومان
1 سال
.info
289,000تومان
1 سال
999,000تومان
1 سال
999,000تومان
1 سال
.shop فروش
186,000تومان
1 سال
914,500تومان
1 سال
914,500تومان
1 سال
.me فروش
315,000تومان
1 سال
840,000تومان
1 سال
840,000تومان
1 سال
.live فروش
269,000تومان
1 سال
1,621,000تومان
1 سال
1,621,000تومان
1 سال
.xyz فروش
169,000تومان
1 سال
685,000تومان
1 سال
686,000تومان
1 سال
.online
173,000تومان
1 سال
1,095,000تومان
1 سال
1,095,000تومان
1 سال
.monster جدید
155,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.cyou جدید
164,000تومان
1 سال
395,000تومان
1 سال
395,000تومان
1 سال
.cloud جدید
311,000تومان
1 سال
929,000تومان
1 سال
949,000تومان
1 سال
.icu جدید
189,000تومان
1 سال
559,000تومان
1 سال
559,000تومان
1 سال
.world جدید
195,000تومان
1 سال
844,000تومان
1 سال
844,000تومان
1 سال
.buzz فروش
310,000تومان
1 سال
977,000تومان
1 سال
977,000تومان
1 سال
.club فروش
369,000تومان
1 سال
671,000تومان
1 سال
681,000تومان
1 سال
.store فروش
176,000تومان
1 سال
1,835,000تومان
1 سال
1,835,000تومان
1 سال
.top فروش
169,000تومان
1 سال
880,000تومان
1 سال
880,000تومان
1 سال
.click فروش
189,000تومان
1 سال
425,000تومان
1 سال
425,000تومان
1 سال
.biz فروش
195,000تومان
1 سال
470,000تومان
1 سال
470,000تومان
1 سال
.in
419,000تومان
1 سال
419,000تومان
1 سال
419,000تومان
1 سال
.company
235,000تومان
1 سال
487,750تومان
1 سال
487,750تومان
1 سال
.life
199,000تومان
1 سال
895,000تومان
1 سال
895,000تومان
1 سال
.today
215,000تومان
1 سال
580,000تومان
1 سال
580,000تومان
1 سال
.wtf
229,000تومان
1 سال
792,000تومان
1 سال
792,000تومان
1 سال
.works
225,000تومان
1 سال
792,000تومان
1 سال
792,000تومان
1 سال
.zone
229,000تومان
1 سال
792,000تومان
1 سال
792,000تومان
1 سال
.pink
325,000تومان
1 سال
495,000تومان
1 سال
495,000تومان
1 سال
.red
325,000تومان
1 سال
495,000تومان
1 سال
495,000تومان
1 سال
.blue
325,000تومان
1 سال
495,000تومان
1 سال
495,000تومان
1 سال
.watch
232,000تومان
1 سال
798,000تومان
1 سال
798,000تومان
1 سال
.one فروش
231,000تومان
1 سال
411,000تومان
1 سال
411,000تومان
1 سال
.express
231,000تومان
1 سال
879,750تومان
1 سال
879,750تومان
1 سال
.black
421,000تومان
1 سال
1,490,000تومان
1 سال
1,490,000تومان
1 سال
.design فروش
639,000تومان
1 سال
1,588,000تومان
1 سال
1,588,000تومان
1 سال
.website فروش
179,000تومان
1 سال
670,000تومان
1 سال
670,000تومان
1 سال
.plus
231,000تومان
1 سال
879,750تومان
1 سال
879,750تومان
1 سال
.pro فروش
239,000تومان
1 سال
648,000تومان
1 سال
648,000تومان
1 سال
.win
212,000تومان
1 سال
212,000تومان
1 سال
212,000تومان
1 سال
.art
129,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
.quest
177,000تومان
1 سال
515,000تومان
1 سال
515,000تومان
1 سال
.tech
296,000تومان
1 سال
1,599,000تومان
1 سال
1,599,000تومان
1 سال
.college
1,211,000تومان
1 سال
2,411,000تومان
1 سال
2,411,000تومان
1 سال
.agency
359,000تومان
1 سال
662,000تومان
1 سال
662,000تومان
1 سال
.blog فروش
339,000تومان
1 سال
879,000تومان
1 سال
879,000تومان
1 سال
.group
289,000تومان
1 سال
679,000تومان
1 سال
679,000تومان
1 سال
.cafe
329,000تومان
1 سال
991,000تومان
1 سال
1,020,000تومان
1 سال
.mom جدید
179,000تومان
1 سال
1,258,000تومان
1 سال
1,258,000تومان
1 سال
.bond فروش
195,000تومان
1 سال
631,000تومان
1 سال
651,000تومان
1 سال
.bid
289,000تومان
1 سال
295,000تومان
1 سال
295,000تومان
1 سال
.business
249,000تومان
1 سال
319,000تومان
1 سال
319,000تومان
1 سال
.loan
289,000تومان
1 سال
385,000تومان
1 سال
385,000تومان
1 سال
.date
289,000تومان
1 سال
379,000تومان
1 سال
379,000تومان
1 سال
.digital
289,000تومان
1 سال
985,000تومان
1 سال
985,000تومان
1 سال
.run
279,000تومان
1 سال
689,000تومان
1 سال
689,000تومان
1 سال
.academy
435,000تومان
1 سال
884,000تومان
1 سال
884,000تومان
1 سال
.cc
411,000تومان
1 سال
546,000تومان
1 سال
566,000تومان
1 سال
.baby
644,000تومان
1 سال
2,411,000تومان
1 سال
2,411,000تومان
1 سال
.autos
187,000تومان
1 سال
578,000تومان
1 سال
599,000تومان
1 سال
.asia فروش
259,000تومان
1 سال
948,000تومان
1 سال
968,000تومان
1 سال
.host
521,000تومان
1 سال
2,312,000تومان
1 سال
1,450,000تومان
1 سال
.vip
379,000تومان
1 سال
924,000تومان
1 سال
924,000تومان
1 سال
.de
489,000تومان
1 سال
0تومان
1 سال
721,000تومان
1 سال
.coffee
489,000تومان
1 سال
999,000تومان
1 سال
1,009,000تومان
1 سال
.nl
549,000تومان
1 سال
549,000تومان
1 سال
549,000تومان
1 سال
.guru
239,000تومان
1 سال
1,053,000تومان
1 سال
1,063,000تومان
1 سال
.pics
179,000تومان
1 سال
899,000تومان
1 سال
905,000تومان
1 سال
.rest
698,000تومان
1 سال
1,687,000تومان
1 سال
1,687,000تومان
1 سال
.cam
249,000تومان
1 سال
946,000تومان
1 سال
956,000تومان
1 سال
.solutions
162,000تومان
1 سال
759,000تومان
1 سال
769,000تومان
1 سال
.codes
196,000تومان
1 سال
1,529,000تومان
1 سال
1,532,000تومان
1 سال
.email فروش
411,000تومان
1 سال
729,000تومان
1 سال
729,000تومان
1 سال
.football
143,000تومان
1 سال
722,000تومان
1 سال
732,000تومان
1 سال
.golf
143,000تومان
1 سال
1,566,000تومان
1 سال
1,586,000تومان
1 سال
.wiki
263,000تومان
1 سال
899,000تومان
1 سال
910,000تومان
1 سال
.city
198,000تومان
1 سال
752,000تومان
1 سال
772,000تومان
1 سال
.download
289,000تومان
1 سال
368,000تومان
1 سال
368,000تومان
1 سال
.link
355,000تومان
1 سال
395,000تومان
1 سال
395,000تومان
1 سال
.men
236,000تومان
1 سال
281,000تومان
1 سال
281,000تومان
1 سال
.press
291,000تومان
1 سال
1,810,000تومان
1 سال
890,000تومان
1 سال
.uno فروش
357,000تومان
1 سال
949,000تومان
1 سال
949,000تومان
1 سال
.beauty فروش
189,000تومان
1 سال
488,000تومان
1 سال
488,000تومان
1 سال
.hair فروش
135,000تومان
1 سال
488,000تومان
1 سال
488,000تومان
1 سال
.stream
375,000تومان
1 سال
375,000تومان
1 سال
375,000تومان
1 سال
.boutique
215,000تومان
1 سال
919,000تومان
1 سال
919,000تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده