لایسنس سی پنل (سرور مجازی) cPanel/WHM

58,000تومان
ماهانه + 99,000 هزینه راه اندازی

قابلیت آپدیت سی پنل
فعال سازی آنی
پشتیبانی حرفه ای
بدون مشکل تحریم و امکان استفاده در سرورهای ایران
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس اشتراکی سی پنل سرور اختصاصی (cPanel/WHM Dedicated + Free Softaculous + Free SitePad)

85,000تومان
ماهانه + 170,000 هزینه راه اندازی

قابلیت آپدیت سی پنل
فعال سازی آنی
پشتیبانی حرفه ای
بدون مشکل تحریم و امکان استفاده در سرورهای ایران
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لاینسس دایرکت ادمین

55,000تومان
ماهانه

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
دارای Pro pack
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم و امکان استفاده در سرورهای ایران
پشتیبانی حرفه ای
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
تغییر آی پی نامحدود رایگان

لایسنس پلسک سرور مجازی (Plesk License - VPS)

85,000تومان
ماهانه

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های ایران
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس پلسک سرور اختصاصی (Plesk License - Dedicated Server)

85,000تومان
ماهانه + 108,000 هزینه راه اندازی

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های ایران
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس کلود لینوکس

72,000تومان
ماهانه + 140,000 هزینه راه اندازی

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های داخلی
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان نامحدود

لایسنس لایت اسپید (Litespeed License) Professional

79,000تومان
ماهانه + 140,000 هزینه راه اندازی

Web Host Professional - 2-CPU Workers
سازگار با تمام کنترل پنل ها
قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان نامحدود

لایسنس لایت اسپید (Litespeed License) Enterprise

85,000تومان
ماهانه + 255,000 هزینه راه اندازی

Web Host Professional - 4-CPU Workers
سازگار با تمام کنترل پنل ها
قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان نامحدود

لایسنس WHMCS

68,000تومان
ماهانه

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان نامحدود

لایسنس اشتراکی JetBackup

49,000تومان
ماهانه

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان نامحدود

لاینسس Softaculous

35,000تومان
ماهانه

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان نامحدود

لایسنس Virtualizor

89,000تومان
ماهانه + 55,000 هزینه راه اندازی

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان نامحدود

لایسنس Imunify360

75,000تومان
ماهانه

قابلیت آپدیت از سرور اصلی
فعال سازی آنی
بدون مشکل تحریم در سرور های داخلی
پشتیبانی حرفه ای
تغییر آی پی رایگان نامحدود
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده