سرور اختصاصی آمریکا US-PL1

شروع از
1,225,000تومان
ماهانه

Atom D525
1.8GHz 2c/4t
--------------
4GB DDR3
--------------
1 Gbps
30TB
----------------
2*500GB (SATA)

سرور اختصاصی آمریکا US-PL2

شروع از
1,359,000تومان
ماهانه

Xeon E3-1230 v2
3.3GHz 4c/8t
---------------
16GB DDR3
----------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
-----------------
1×1TB (HDD)
یا 1×256GB (SSD)

سرور اختصاصی آمریکا US-PL3

شروع از
1,899,000تومان
ماهانه

Xeon E3-1230 v3
3.3GHz 4c/8t
------------------
16GB DDR3
----------------
1 Gbps
10TB
----------------
2×1TB (HDD)
یا 2×120GB (SSD)

سرور اختصاصی آمریکا US-PL4

شروع از
2,299,000تومان
ماهانه

EPYC 7401P (4 vCores)
2GHz 4c/4t
----------------
16GB DDR4
----------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
----------------
1×250GB (NVME)

سرور اختصاصی آمریکا US-PL5

شروع از
2,618,000تومان
ماهانه

Xeon E3-1230 v3
3.3 GHz 4c/8t
------------------
32GB DDR3
----------------
1 Gbps
10TB
----------------
2×2TB (HDD)

سرور اختصاصی آمریکا US-PL6

شروع از
3,383,000تومان
ماهانه

EPYC 7401P (8 vCores)
2GHz 8c/8t
------------------
32GB DDR4
----------------
1 Gbps
Guaranteed
----------------
500GB (NVME)

سرور اختصاصی آمریکا US-PL7

شروع از
4,569,000تومان
ماهانه

Xeon E5-1650 v3
3.5GHz 6c/12t
--------------
64GB DDR4
--------------
1 Gbps
Guaranteed
--------------
1×1TB (SSD)

سرور اختصاصی آمریکا US-PL8

شروع از
14,799,000تومان
ماهانه

Ryzen 9 5900X
3.7GHz 12c/24t
-----------------
128GB DDR4
----------------
1 Gbps
Guaranteed
-----------------
2×1TB (NVME)