سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - FR-01 1 موجود است


 • 40 گیگ هارد nvme
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 500mbps
 • فعال سازی 1 تا 3 ساعت
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه

سرور مجازی فرانسه - FR-02 0 موجود است


 • 80 گیگ هارد nvme
 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه

سرور مجازی فرانسه - FR-03 0 موجود است


 • 50 گیگ هارد
 • 6 گیگ رم اختصاصی
 • 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی فرانسه - FR-04 0 موجود است


 • 60 گیگ هارد
 • 8 گیگ رم اختصاصی
 • 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی فرانسه - FR-05


 • 70 گیگ هارد
 • 12 گیگ رم اختصاصی
 • 6 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)