2 گیگ هاست وردپرس Nvme آلمان

55,000تومان
ماهانه

بهینه شده برای وردپرس - سیستم کشینگ حرفه ای برای بارگذاری سریعتر - 2 گیگ رم اختصاصی - 200 درصد از دو هسته - i/o 4 مگابایت - ssl رایگان - هارد پرسرعت Nvme

5 گیگ هاست وردپرس Nvme آلمان

73,000تومان
ماهانه

بهینه شده برای وردپرس - سیستم کشینگ حرفه ای برای بارگذاری سریعتر - 2 گیگ رم اختصاصی - 200 درصد از دو هسته - i/o 4 مگابایت - ssl رایگان - هارد پرسرعت Nvme

10 گیگ هاست وردپرس Nvme آلمان

111,000تومان
ماهانه

بهینه شده برای وردپرس - سیستم کشینگ حرفه ای برای بارگذاری سریعتر - 2 گیگ رم اختصاصی - 200 درصد از دو هسته - i/o 4 مگابایت - ssl رایگان - هارد پرسرعت Nvme - دامنه رایگان ir در پرداخت سالیانه