انواع لاینسس اشتراکی

لایسنس اشتراکی سی پنل (سرور مجازی)


 • قابلیت آپدیت سی پنل
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار بیش از 3 بار هر بار 30 هزار تومان

لایسنس اشتراکی سی پنل (سرور اختصاصی)


 • قابلیت آپدیت سی پنل
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار بیش از 3 بار هر بار 30 هزار تومان

لاینسس دایرکت ادمین


 • قابلیت آپدیت Direct Admin
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار

لایسنس اشتراکی Plesk (سرور مجازی)


 • قابلیت آپدیت Plesk
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس اشتراکی Plesk (سرور اختصاصی)


 • قابلیت آپدیت Plesk
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس کلود لینوکس


 • قابلیت آپدیت کلود لینوکس
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار بیش از 3 بار هر بار 30 هزار تومان

لایسنس اشتراکی لایت اسپید


 • قابلیت آپدیت لایت اسپید
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار بیش از 3 بار هر بار 30 هزار تومان

لایسنس اشتراکی WHMCS


 • قابلیت آپدیت WHMCS
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان

لایسنس اشتراکی JetBackup


 • قابلیت آپدیت JetBackup
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان

لاینسس اشتراکی Softaculous


 • قابلیت آپدیت Softaculous
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس اشتراکی Virtualizor


 • قابلیت آپدیت Virtualizor
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس اشتراکی Imunify360


 • قابلیت آپدیت Imunify360
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار