لایسنس اشتراکی سی پنل (سرور مجازی)

236,000تومان
ماهانه


 • قابلیت آپدیت سی پنل
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار بیش از 3 بار هر بار 30 هزار تومان

لایسنس اشتراکی سی پنل (سرور اختصاصی)

62,000تومان
ماهانه + 415,000 هزینه راه اندازی


 • قابلیت آپدیت سی پنل
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار بیش از 3 بار هر بار 30 هزار تومان

لاینسس دایرکت ادمین

45,000تومان
ماهانه


 • قابلیت آپدیت Direct Admin
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار

لایسنس اشتراکی Plesk (سرور مجازی)

65,000تومان
ماهانه


 • قابلیت آپدیت Plesk
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس اشتراکی Plesk (سرور اختصاصی)

85,000تومان
ماهانه + 290,000 هزینه راه اندازی


 • قابلیت آپدیت Plesk
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس کلود لینوکس

62,000تومان
ماهانه + 210,000 هزینه راه اندازی


 • قابلیت آپدیت کلود لینوکس
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار بیش از 3 بار هر بار 30 هزار تومان

لایسنس اشتراکی لایت اسپید

62,000تومان
ماهانه + 210,000 هزینه راه اندازی


 • قابلیت آپدیت لایت اسپید
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا سه بار بیش از 3 بار هر بار 30 هزار تومان

لایسنس اشتراکی WHMCS

60,000تومان
ماهانه


 • قابلیت آپدیت WHMCS
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان

لایسنس اشتراکی JetBackup

40,000تومان
ماهانه


 • قابلیت آپدیت JetBackup
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان

لاینسس اشتراکی Softaculous

30,000تومان
ماهانه


 • قابلیت آپدیت Softaculous
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس اشتراکی Virtualizor

45,000تومان
ماهانه + 65,000 هزینه راه اندازی


 • قابلیت آپدیت Virtualizor
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار

لایسنس اشتراکی Imunify360

65,000تومان
ماهانه


 • قابلیت آپدیت Imunify360
 • فعال سازی آنی
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی حرفه ای
 • تغییر آی پی رایگان تا 3 بار