سرور مجازی ایران

Vps-01 0 موجود است


 • 30 گیگ هارد ssd
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر صفرویک / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

Vps-02 0 موجود است


 • 50 گیگ هارد ssd
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر صفرویک / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

Vps-03 0 موجود است


 • 50 گیگ هارد ssd
 • 3 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود منصفانه
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر صفرویک / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

Vps-04 0 موجود است


 • 70 گیگ هارد ssd
 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 3 هسته
 • پهنای باند نامحدود منصفانه
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر صفرویک / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ایران Vps-05 0 موجود است


 • 80 گیگ هارد ssd
 • 6 گیگ رم اختصاصی
 • 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود منصفانه
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر صفرویک / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)