سرور مجازی ایران

Vps-01 3 موجود است


 • 30 گیگ هارد ssd
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند 250GB
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر برج میلاد / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

Vps-02 3 موجود است


 • 40 گیگ هارد ssd
 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند 400GB
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر برج میلاد / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

Vps-03 3 موجود است


 • 50 گیگ هارد ssd
 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 3 هسته
 • پهنای باند 500GB
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر برج میلاد / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

Vps-04 3 موجود است


 • 80 گیگ هارد ssd
 • 6 گیگ رم اختصاصی
 • 4 هسته
 • پهنای باند 700GB
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر برج میلاد / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

Vps-11 3 موجود است


 • 20 گیگ هارد ssd
 • 1 گیگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند 100gb
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر برج میلاد / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ایران Vps-05 4 موجود است


 • 100 گیگ هارد ssd
 • 8 گیگ رم اختصاصی
 • 6 هسته
 • پهنای باند 900GB
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر برج میلاد / زیرساخت
 • فعال سازی آنی
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)